free website templates

Veel Apple computer gebruikers uit binnen- en buitenland hebben in de loop der jaren de weg naar de werkplaats van Klaas leren kennen. Hij repareerde en repareert nog in (beperkte mate) vintage computers.

Een aantal jaren geleden heeft hij samen met een paar vrienden het Apple Museum Nederland opgericht. Het AMN: Apple Computer Museum Nederland (nu gevestigd in Westerbork) is een succes geworden en mag zich verheugen in een groot aantal bezoekers.

Het is nu tijd om te gaan genieten van zijn vrije tijd en daar hoort bij dat hij ruimte wil vrijmaken om andere dingen te gaan doen. En om er voor te zorgen dat de waardevolle onderdelen en computers over een aantal jaren niet op de stort belanden, biedt hij genoemde producten te koop aan.

Klaas Rietsema

Apple Freak

Klaas apple